Sito Štampa

Sitoštampa je

 tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drveni ili aluminijumski ram. Na mašinama za sitoštampu se mogu štampati uobičajeni grafički proizvodi, ali i oni namenjeni specijalnim potrebama (skale na električnm i akustičnim uređajima, električna i integralna kola, otpornici, izdanja za slepe, neki ekskluzivni proizvodi i unikati ). Sitoštampom se može štampati u više boja na različitim materijalima i oblicima, cilindričnim, sfernim ili savijenim oblicima. Zbog toga opseg primene sitoštampe nije ograničen, tako da se može štampati na staklenim, plastičnim, tekstilnim, metalnim, drvenim i keramičkim podlogama raznih oblikai namena. S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primenu u mnogim drugim industrijskim granama, a naročito pri štampanju gotovih proizvoda. Posebno mesto zauzima u tekstilnoj industriji u kojoj se štampaju najraznovrsniji tekstilni materijali.

Firmografika Filić

se sitom štampom bavi od svojih početaka pa sve do danas ona je sastavni deo neše proizvodnje i možemo reći da smo ponosni na kvalitet ovog vida štampe u našoj firmi. Od samog početka trudimo se da nabavljamo najbolje komponente za sito štampu, svila za sita koja sami  otvaramo i održavamo.

Danas imamo karusel sa 4 boja tako da kod nas možete dobiti četvorobojni otisak. Posedujemo ztunel sušaru koja Vam garantuje da možemo uraditi velike količine u kratkim rokovima ….